• A Dalang With Gunungan Vector
  A Dalang With Gunungan Vector
 • Gunungan Wayang
  Gunungan Wayang
 • Gunungan Wayang Illustration
  Gunungan Wayang Illustration
 • Prabu Ramawijaya With Gunungan Vector
  Prabu Ramawijaya With Gunungan Vector
 • Anoman Obong With Gunungan Vector
  Anoman Obong With Gunungan Vector

Browse More Yogya Vectors From Shutterstock